Vỏ bọc bảng điều khiển trung tâm xe hơi bằng da màu đen với hoa trà đen và trắng

280,000.00₫

Mô tả

ĐẶC TRƯNG

  • Kích thước: 33x22cm.

  • hoa văn cổ điển và trang trí.

  • Các phụ kiện xe hơi hoa trà khác  chỉ dành cho bạn.

  • Có thể được tùy chỉnh theo bất kỳ kích thước nào bạn muốn (có thể áp dụng thêm phí).

 Vỏ bọc bảng điều khiển trung tâm xe hơi bằng da màu đen với hoa trà đen và trắng
 Vỏ bọc bảng điều khiển trung tâm xe hơi bằng da màu đen với hoa trà đen và trắng
 Vỏ bọc bảng điều khiển trung tâm xe hơi bằng da màu đen với hoa trà đen và trắng
 Vỏ bọc bảng điều khiển trung tâm xe hơi bằng da màu đen với hoa trà đen và trắng
 Vỏ bọc bảng điều khiển trung tâm xe hơi bằng da màu đen với hoa trà đen và trắng